x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Material manipulable