x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Projectes de centre x Gestió d'informació