x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Treball en context x Indagació i recerca