x Raonament i argumentació x Jocs x Maquetes i construccions