x Raonament i argumentació x Jocs x Experimentació x Maquetes i construccions