x Raonament i argumentació x Material manipulable x Taules i gràfics