x Raonament i argumentació x Treball en context x Taules i gràfics