x Raonament i argumentació x Treball en context x Exercitació lingüística