x Representacions i models x Material manipulable x Maquetes i construccions x Jocs