x Representacions i models x Experimentació x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions