x Representacions i models x Experimentació x Treball en context x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp