x Resolució de problemes x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Representacions i models