x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Experimentació x Maquetes i construccions