x Taules i gràfics x Maquetes i construccions x Experimentació