x Gestió d'informació x Projectes de centre x Raonament i argumentació x Imatge, so i vídeo