x Gestió d'informació x Raonament i argumentació x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral