x Experimentació x Jocs x Comunicació oral x Mapes i plànols