x Experimentació x Jocs x Comunicació oral x Representacions i models