x Experimentació x Jocs x Material manipulable x Comunicació oral