x Experimentació x Raonament i argumentació x Material manipulable x Jocs x Maquetes i construccions