x Experimentació x Raonament i argumentació x Material manipulable x Gestió d'informació