x Experimentació x Raonament i argumentació x Representacions i models x Imatge, so i vídeo