x Experimentació x Raonament i argumentació x Taules i gràfics