x Experimentació x Resolució de problemes x Comunicació oral