x Experimentació x Resolució de problemes x Indagació i recerca