x Experimentació x Treball en context x Eines TIC x Representacions i models