x Experimentació x Gestió d'informació x Material manipulable