x Experimentació x Gestió d'informació x Raonament i argumentació