x ODS x Indagació i recerca x Representacions i models x Sortides i treball de camp