x Comunicació oral x Comunicació escrita x Experimentació