x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Projectes de centre x Gestió d'informació x Raonament i argumentació