x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació