x Comunicació oral x Jocs x Representacions i models