x Comunicació oral x Material manipulable x Jocs x Exercitació lingüística