x Comunicació oral x Material manipulable x Raonament i argumentació x Gestió d'informació