x Comunicació oral x Material manipulable x Treball en context