x Comunicació oral x Material manipulable x Treball en context x Experimentació x Indagació i recerca