x Comunicació oral x Material manipulable x Gestió d'informació x Raonament i argumentació