x Comunicació oral x Material manipulable x Experimentació x Raonament i argumentació