x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Representacions i models x Raonament i argumentació