x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Experimentació