x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Experimentació x Representacions i models