x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Experimentació x Sortides i treball de camp