x Comunicació oral x Projectes de centre x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Raonament i argumentació