x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Representacions i models x Resolució de problemes