x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Experimentació x Imatge, so i vídeo