x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Experimentació x Representacions i models