x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Experimentació x Gestió d'informació