x Comunicació oral x Representacions i models x Maquetes i construccions x Resolució de problemes