x Comunicació oral x Representacions i models x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp